Stichting MAX

In de jaren 2009 – 2011 steunde Zontaclub ‘t Gooi Stichting Max.

Deze stichting heeft als doel om de kindersterfte in Bangladesh te verminderen door kleinschalige drinkwaterprojecten. De combinatie schoon drinkwater, latrines en voorlichting is de meest efficiënte manier om ziektes te voorkomen. Samen met de plaatselijke bevolking bouwt Stichting Max waterputten.

Op 3 november 2009 heeft Zontaclub ‘t Gooi een bedrag van €1250,- gedonieerd. Dit bedrag werd bijeen gebracht door leerlingen van violiste Evelien Bouwmeester, van de muziekschool in Amersfoort. Het geld werd ingezameld tijdens hun jaarlijkse vioolconcert.