Zonta Gooi

Zontaclub Het Gooi en omstreken is een vereniging, op 5 juni 1980 opgericht.

Kvk nr 40516829 RSIN 807634748

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Presidente Marja Appel

Secretaris Berb Darley

Penningmeester Ellen Mouthaan

De doelen van Zontaclub het Gooi en omstreken zijn in hoofdlijnen de volgende:

Voor 7 juni 2020 was een wandeling door Naarden Vesting georganiseerd met onderweg kleine activiteiten en versnaperingen.  Met de bijdrage van de deelnemers zou fundraising voor het Zonta International project “Ending Child Mariage” gedaan worden. Echter door de Corona maatregelen is de wandeling uitgesteld tot 2021.

Op 25 november 2020 is Orange The World, dit is een advocacy activiteit om geweld tegen vrouwen te stoppen. Zontaclub het Gooi doet actief mee aan deze actie. In Zeewolde heeft onze club initiatief genomen om de straten en pleinen en een gebouw in Oranje licht te zetten. Bovendien zijn er verschillende activiteiten georganiseerd. Onduidelijk is of de activiteiten door kunnen gaan gezien de Corona maatregelen. In 2021 worden de activiteiten uitgebreid.  Mogelijk kan onze club in gemeenten die nog niet meedoen aan Orange The World initiatief nemen. Om de organisatie Orange The World te ondersteunen verkopen we armbandjes via de webshop. De volledige opbrengst van de verkoop wordt gedoneerd aan het Orange Trust Fund van UN women.

Financiële verantwoording Zontaclub Het Gooi en omstreken

Zonta club Het Gooi heeft onbezoldigde bestuursleden.

Samenvatting jaarcijfers 2018-2019

Totaal baten Euro 5.400 (dinergelden, contributies, rente spaarrekening, bijdrage jaarfeest en fundraising) Totaal Lasten Euro 6.777 (afdrachten Zonta Nederland en Zonta International, kosten diner en bijdrage goede doelen)

Samenvatting jaarcijfers 2017-2018

Totaal baten Euro 7.930 (dinergelden, contributies, rente spaarrekening, bijdrage jaarfeest en fundraising) Totaal Lasten Euro 7.493 (afdrachten Zonta Nederland en Zonta International, kosten diner en bijdrage goede doelen)