Zonta Gooi

Zontaclub Het Gooi en omstreken is een vereniging, op 5 juni 1980 opgericht.

Kvk nr 40516829 RSIN 807634748

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Presidentes Marja Appel en Berb Darley

Secretaris Karin Boeke

Penningmeester Willianne Brocks

De doelen van Zontaclub het Gooi en omstreken zijn in hoofdlijnen de volgende:

Van 25 november – 10 december 2022 is de wereldwijde campagne Orange The World, dit is een advocacy activiteit om geweld tegen vrouwen te stoppen. Zontaclub het Gooi doet actief mee aan deze actie. In Zeewolde heeft onze club initiatief genomen om de straten en pleinen en een gebouw in Oranje licht te zetten. Bovendien zijn er verschillende activiteiten georganiseerd.   Om de organisatie Orange The World te ondersteunen, werd op 9 oktober een filmmorgen gehouden in de Groene Afslag. De opbrengst van de flimochtend is gedoneerd aan het Orange Trust Fund van UN women.

Financiële verantwoording Zontaclub Het Gooi en omstreken

Zonta club Het Gooi heeft onbezoldigde bestuursleden.

Samenvatting jaarcijfers 2018-2019

Totaal baten Euro 5.400 (dinergelden, contributies, rente spaarrekening, bijdrage jaarfeest en fundraising) Totaal Lasten Euro 6.777 (afdrachten Zonta Nederland en Zonta International, kosten diner en bijdrage goede doelen)

Samenvatting jaarcijfers 2017-2018

Totaal baten Euro 7.930 (dinergelden, contributies, rente spaarrekening, bijdrage jaarfeest en fundraising) Totaal Lasten Euro 7.493 (afdrachten Zonta Nederland en Zonta International, kosten diner en bijdrage goede doelen)